ПРоФСПІЛКА “МЕТАЛІСТІВ” - На захисті трудових  і соціально-економічних прав членів профспілки з 1906 року.
ПРоФСПІЛКА “МЕТАЛІСТІВ” - На захисті трудових і соціально-економічних прав членів профспілки з 1906 року.

Звільнення без відпрацювання

23 Лют 2021

Юридична служба профспілкового комітету ППО «МЕТАЛІСТІВ» надає роз’яснення чи можливо за домовленістю із роботодавцем звільнитися без двотижневого відпрацювання і хто має на це законне право?

У разі звільнення за угодою сторін закон не передбачає відпрацювання 14 днів. А при звільненні за власним бажанням відпрацювання обов'язкове тільки у разі, якщо на цьому наполягає роботодавець. Але навіть якщо роботодавець непохитний, Кодекс законів про працю України (КЗпП) встановив ряд причин, за якими роботодавець зобов'язаний відпустити працівника без відпрацювання. Це:

  • переїзд на нове місце проживання;
  • переведення чоловіка (дружини) на роботу в іншу місцевість;
  • вступ до навчального закладу;
  • неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;
  • вагітність;
  • догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю, догляд за хворим членом сім'ї, відповідно до медичного висновку, або особою з інвалідністю I групи;
  • вихід на пенсію;
  • прийом на роботу за конкурсом.

Варто відзначити, що наведений перелік не є повним, але в будь-якому випадку причина повинна бути поважною і підтвердженою відповідним документом.

До речі, згідно із ч. 3 ст. 38 КЗпП, працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору. Ця норма має досить розмите формулювання, тому працівник при потребі звільнення без відпрацювання може нею скористатися, адже законом не визначено характер або істотність порушення.

Перелік можливих порушень з боку роботодавця досить широкий, наприклад:

- примусове відправлення у відпустку без збереження заробітної плати;

- ненадання відпустки;

- систематичне залучення до виконання робіт, не передбачених функціональними обов'язками;

- порушення термінів виплати заробітної плати.

Хоча закон не покладає обов'язку на працівника доводити факт порушення його трудових прав, або додавати до заяви про звільнення на підставі ч. 3 ст. 38 КЗпП будь-яких доказів, все ж варто це зробити. Бо у такому випадку роботодавець, як правило, стає значно зговірливішим і не вимагає двотижневого відпрацювання.

Підготовлено юридичною службою

профспілкового комітету ППО «МЕТАЛІСТІВ»

Поділитися у соціальних мережах: