ПРоФСПІЛКА “МЕТАЛІСТІВ” - На захисті трудових  і соціально-економічних прав членів профспілки з 1906 року.
ПРоФСПІЛКА “МЕТАЛІСТІВ” - На захисті трудових і соціально-економічних прав членів профспілки з 1906 року.

ВСЕ О БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТАХ

5 Вер 2016

Порядок призначення та виплати матеріального забезпечення та підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності

 

Порядок призначення та виплати матеріального забезпечення і надання соціальних послуг визначено у ст.. 30 Закону № 1105. Рішення про призначення матеріального забезпечення приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб). Комісія (уповноважений) із соціального страхування контролює правильність нарахування та своєчасну виплату матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підстави та правильність видання листків непрацездатності та інших документів, які є обґрунтуванням для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

Підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності наведені у ст. 23 Закону № 1105. Допомога по тимчасовій непрацездатності не надається:

  • в разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання під час вчинення нею злочину;
  • в разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;
  • за час перебування під арештом і проведення судово-медичної експертизи;
  • за час примусового лікування, призначеного постановою суду;
  • в разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних із таким сп’янінням;
  • за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, установлений для них лікарем, або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у т.ч. на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) чи медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), втрачають право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.

 

Працівник захворів під час щорічної відпустки

 

Стаття 78 КЗпП передбачає, що дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку, не включаються до щорічних відпусток. Таким чином, у разі його хвороби під час відпустки її можна продовжити на кількість календарних днів хвороби або перенести на інший період (п.1 частини другої ст.. 11 Закону про відпустки).

Документом, що засвідчує тимчасову непрацездатність працівника, є належним чином оформлений і заповнений листок непрацездатності. Листом Міністерства соціальної політики України від 31.01.2012 р. № 30/13/133-12 надано роз’яснення, що рішення про продовження відпустки або перенесення її на інший період має бути узгодженим роботодавцем і працівником та оформленим заявою працівника і наказом керівника. Листок непрацездатності, що був відкритий у період відпустки сума відпускних перерахунку не підлягає, навіть якщо продовження буде в наступному місяці.

 

Працівник доглядав за хворою дитиною в період щорічної відпустки

 

Пунктом 3.11 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455 (далі – Інструкція № 455), визначено: якщо мати або інша працююча особа, яка доглядає за хворою дитиною, перебуває у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, то листок непрацездатності видається з дня, коли мати або інша працююча особа, яка здійснює догляд за хворою дитиною, повинна стати до роботи.

Отже, якщо працівник у період щорічної відпустки доглядав за хворою дитиною, то ніяких наслідків для роботодавця не виникає: відпустка на дні хвороби дитини не продовжується.

Звісно, працівник міг і не повідомити педіатра про те, що перебуває у щорічній відпустці в період догляду за хворою дитиною, і листок непрацездатності по догляду йому все ж було б видано. У такому випадку слід керуватись нормами п.6 ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105 – XIV (далі – Закон № 1105): допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років та в разі захворювання матері або іншої особи, яка  фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років, не надається, якщо застрахована особа перебувала в цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці.

Поділитися у соціальних мережах: