ПРоФСПІЛКА “МЕТАЛІСТІВ” - На захисті трудових  і соціально-економічних прав членів профспілки з 1906 року.
ПРоФСПІЛКА “МЕТАЛІСТІВ” - На захисті трудових і соціально-економічних прав членів профспілки з 1906 року.

Предложения в коллективный договор 2016 г.

17 Лют 2016

П Р О П О З И Ц І Ї

ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ «МЕТАЛІСТІВ»

ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ НА 2016 РІК

(ті, що стосуються соціального захисту)

 

5.1.2 Підвищити тарифні ставки працівників і посадові оклади керівників, спеціалістів і службовців: з 01 березня 2016 року на 30%, а з 01 квітня 2016 року – на 10 % з наступним доведенням їх долі у Фонді оплати праці до 70%.

Згідно Закону України і термінів, обумовлених у колективному договорі, проводити своєчасну виплату заробітної плати.

 

 

5.1.3 Не проводити з 01 березня 2016 року скасування вакантних посад в структурних підрозділах підприємства, бо це призводить до прихованого скорочення працівників.

 

 

6.1.6 Надавати одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини одному з батьків, які працюють на комбінаті, у санаторії-профілакторії «Дзержинка», профспілковому комітеті, громадській організації КСК «Дзержинка», ТОВ «Профспілковий культурно-спортивний центр», благодійний фонд МіЗ в сумі 5 000 грн. на кожну дитину.

         

 

6.1.7 Виплачувати щомісячну допомогу у розмірі 200 грн. на кожну дитину одному з батьків (у тому числі – усиновлювачам, прийомним батькам, опікунам), які працюють на комбінаті, у санаторії-профілакторії «Дзержинка», профспілковому комітеті, громадській організації КСК «Дзержинка», ТОВ «Профспілковий культурно-спортивний центр», благодійний фонд МіЗ для часткової компенсації оплати за відвідування дитячих дошкільних установ.

 

 

6.1.8 Виплачувати щомісячно матеріальну допомогу в розмірі 500 грн. – працівникам комбінату, профспілкового комітету, громадської організації КСК «Дзержинка», ТОВ «Профспілковий культурно-спортивний центр», санаторія-профілакторія «Дзержинка», благодійному фонду МіЗ, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

         

 

6.3.2 Виплачувати матеріальну допомогу в розмірі 5 000 грн. для організації похорону колишніх працівників комбінату, профспілкового комітету, громадської організації КСК «Дзержинка», ТОВ «Профспілковий культурно-спортивний центр», санаторія-профілакторія «Дзержинка», благодійного фонду МіЗ, які пішли на пенсію з комбінату, у випадку смерті працівника комбінату від загального захворювання або нещасного випадку в побуті – у розмірі одного середньомісячного заробітку родині померлого, але не менш ніж 5 000 грн.

          Зазначена норма поширюється на працівників у випадку скорочення, яким залишилося не більше 1,5 року до досягнення пенсійного віку на загальних підставах, а також за станом здоров’я, які відпрацювали на комбінаті не менше: жінки – 20 років, чоловіки – 25 років і якщо більше ніде не працювали.

          Надавати один додатковий оплачуваний день відпустки у випадку смерті рідних по крові та шлюбу та на поминальні дні (9 та 40 днів). Рідним по крові вважати: батька, матір, дитину, братів, сестер. Рідними по шлюбу вважати: чоловіка, жінку, батьків чоловіка (жінки).

         

 

9.2.1 Укладення договорів добровільного страхування працівників комбінату, профспілкового комітету, громадської організації КСК «Дзержинка», ТОВ «Профспілковий культурно-спортивний центр», санаторія-профілакторія «Дзержинка», благодійного фонду МіЗ на випадок захворювання і травм зі Страховим Товариством, із внесенням: 10 грн. страхового внеску – за рахунок коштів працівника, 100 грн. страхового внеску – за рахунок коштів комбінату.

 

 

10.1.4 Надавати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 3000 грн. молодим працівникам, які вперше вступають до шлюбу.

 

 

Новий пункт

Виділяти грошові кошти в сумі 10 грн. в робочу зміну кожному працівнику комбінату для часткової компенсації вартості харчування в їдальнях комбінату відповідно щоденно виданим талонам.

 

 

В додатках до ПВТР затвердити суми грошових виплат:

- Ветеран праці Дзержинки – 1000 грн.;

- Гордість Дзержинки – 5000 грн.;

- Алея трудової слави – 3000 грн.;

- Кращий за професією – 1000 грн.

 

Поділитися у соціальних мережах: