ПРоФСПІЛКА “МЕТАЛІСТІВ” - На захисті трудових  і соціально-економічних прав членів профспілки з 1906 року.
ПРоФСПІЛКА “МЕТАЛІСТІВ” - На захисті трудових і соціально-економічних прав членів профспілки з 1906 року.

Пояснительная записка к проекту постановления Кабинета Министров Украины

25 Лют 2016

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

„Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад

і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком

 на пільгових умовах”

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах” розроблено Державною службою з питань праці спільно з Міністерством соціальної політики України на підставі результатів узагальнення та аналізу практичного застосування Списків № 1 і        № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 36, а також з метою приведення у відповідність назв професій і посад працівників, передбачених Списками № 1 і № 2, з відповідними назвами, зазначеними у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 „Класифікатор професій”, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (із змінами).

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект акта спрямований на реалізацію пунктів „а” і „б” частини першої статті 13 Закону України „Про пенсійне забезпечення”.

Метою проекту акта є оптимізація та уникнення різних підходів                до практичного застосування Списків виробництв, робіт, професій, посад            і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, органами, які призначають і виплачують пенсії, а також фахівцями підприємств, організацій та установ.

 

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють відносини        у цій сфері, є Закон України „Про пенсійне забезпечення”,  постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 36 „Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах”, та від 1 серпня 1992 р. № 442 „Про затвердження Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці”.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством                  внутрішніх справ України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством оборони України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством фінансів України, Пенсійним фондом України, Державною службою України з питань праці та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта  відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила та процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза проекту не проводилась.

 

8. Громадське обговорення

Проект акта оприлюднено на офіційному веб-сайті Держпраці.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Проект акта не стосується прав інвалідів та не потребує погодження всеукраїнських громадських організацій інвалідів.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним актом.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Прийняття проекту акта не впливає на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта сприятиме обґрунтованому визначенню права працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, на пенсію за віком на пільгових умовах.

 

 

 

Голова Державної служби України

з питань праці                                                                                     Р. Чернега

___ ____________ 2016 р.

Поділитися у соціальних мережах: