ПРоФСПІЛКА “МЕТАЛІСТІВ” - На захисті трудових  і соціально-економічних прав членів профспілки з 1906 року.
ПРоФСПІЛКА “МЕТАЛІСТІВ” - На захисті трудових і соціально-економічних прав членів профспілки з 1906 року.

Мінімальна заробітна плата і прожитковий мінімум у 2018 році

16 Лют 2018

Відповідно до Закону від 15.07.99р. №966-ХIV "Про прожитковий мінімум" прожитковий мінімум - це вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, потрібних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

Прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення.

Прожитковий мінімум у 2018 р., установленний Законом №2246

Соціальні і демографічні групи населення Розмір прожиткового мінімуму за періодами 2018р., грн.
січень-червень липень-листопад грудень
Працездатні особи 1762 1841 1921

 Законом №2246 установлено мінімальну заробітну плату в розмірі 3723 грн.

Мінімальна заробітна плата(далі-МЗП) - це встановлений законом мінімальниий розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

МЗП установлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах. 

МЗП є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які викорисовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Відповідно до Закону України "Про оплату праці" розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір МЗП. Під час обчислення розміру заробітної плати працівника  для забеспечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищенного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їздний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Цим законом надано вичерпаний перелік виплат, що не враховуються для визначення мінімального розміру заробітної плати. 

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір МЗП, роботодавець проводить доплату до рівня МЗП, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати. Якщо розмір заробітної плати у св'язку з периодічністю виплати її складових є нижчим за розмір МЗП, проводиться доплата до рівня МЗП.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також у разі невиконання працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці МЗП виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Мінімальна заробітна плата у 2018 р. така: у місячному розмірі - 3723 грн., у погодинному розмірі 22,41 грн.

Поділитися у соціальних мережах: