ПРоФСПІЛКА “МЕТАЛІСТІВ” - На захисті трудових  і соціально-економічних прав членів профспілки з 1906 року.
ПРоФСПІЛКА “МЕТАЛІСТІВ” - На захисті трудових і соціально-економічних прав членів профспілки з 1906 року.

Про комісію

18 Гру 2018

    Комісія з питань охорони праці та виробничого побуту ППО "Металістів" керується Кодексом Законів про працю України, Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Законом України "Про охорону праці", Статутом профспілки.

  Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою України і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

  Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.

До складу комісії входить три групи:

- комісія з питань охорони праці - 40 чол;

- група виробничого побуту - 11 чол;

- група робітничого контролю - 16 чол.

Засідання комісії проводиться щомісяця.

З цією метою комісія:

перевіряє стан умов і безпеки праці, забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком, газованою солоною водою, проведення обов'язкових медичних оглядів працівників, домагається від роботодавця усунення недоліків в роботі по цим питанням.

Особи, які створюють перешкоди в діяльності голови або члена Комісії, притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

 

Голова комісії з питань охорони праці

та виробничого побуту ППО "Металістів"                      Володимир Цимбал

Поділитися у соціальних мережах: