ПРоФСПІЛКА “МЕТАЛІСТІВ” - На захисті трудових  і соціально-економічних прав членів профспілки з 1906 року.
ПРоФСПІЛКА “МЕТАЛІСТІВ” - На захисті трудових і соціально-економічних прав членів профспілки з 1906 року.

Вхідний контроль – велика відповідальність.

13 Сер 2019

       Результатом діяльності будь-якого промислового підприємства, є випуск продукції належної якості, яку потім готовий придбати споживач. В сучасному світі глобалізації, де йде постійна боротьба за ринки збуту і висока конкуренція у виробництві. Головну роль в цьому процесі, займає якість продукції, що випускається. Не виключенням є і наш металургійний комбінат, який виробляє велику номенклатуру металургійної продукції.

       Функції контролю за продукції, що випускається, на нашому комбінаті покладені на управління якості продукції, куди входять – відділ технічного контролю і цех випробувань. Але важливішим питанням для досягнення якості продукції, що випускається, є якості сировини, палива, інших компонентів для виробництва металургійної продукції, а також матеріали і устаткування. Цими питаннями на нашому комбінаті займається ділянка вхідного контролю якості продукції ОТК УКП. Дана ділянка є найбільш важливою в структурі УКП, оскільки від його роботи залежить подальша якість продукції, що випускається, на комбінаті. Важливим елементом в цьому процесі є люди – контролери, від правильності роботи яких залежить результат. На ділянці працюють жінки контролери, які є членами профспілки  ППО «Металістів » - Москаленко Юлія Вікторівна, за свою трудову діяльність на підприємстві яка складає 26 років загального стажу і 2 роки  на посаді займаною в ОТК. 

Пожарськая Марина Володимирівна працює на підприємстві з 1986 року і 8 місяців на посаді відділі ТК.

Їх праця нелегка і відповідальна. Робота контролера ділянки полягає в перевірки наявності необхідної документації на продукцію, що поставляється, в комбінат, візуальному огляді і при необхідності контролю відбору проб, зразків продукції  з подальшим напрямі в цех випробувань УКП, де виробляють хім. аналіз і фізичне випробування зразка або проби продукції, що поступила. Далі контролер залишає акт прийому продукції, що поступила, і за результатами хім. аналізів і фізичних випробувань лабораторії комбінату, робить висновок про якість, тобто можливість передачі продукції, що поступила, у виробництво.

       У результаті можна відзначити, що невелика ділянка в масштабах заводу, має важливе значення для кінцевого результату продукції, що випускається, і несе велику відповідальність за виконання покладених  на нього функцій

 

Поділитися у соціальних мережах: