ПРоФСПІЛКА “МЕТАЛІСТІВ” - На захисті трудових  і соціально-економічних прав членів профспілки з 1906 року.
ПРоФСПІЛКА “МЕТАЛІСТІВ” - На захисті трудових і соціально-економічних прав членів профспілки з 1906 року.

Про чергування на підприємствах і в установах

8 Лют 2016

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И СТ

02.04.2010 N 89/13/116-10

Про чергування на підприємствах і в установах

<...>

Залучення працівників до чергування регулюється постановою Секретаріату ВЦРПС від 02.04.54 р. N 233 "Про чергування на підприємствах і в установах", яка діє в Україні відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу СРСР" від 12.09.91 р. N 1545 в частині, яка не врегульована законодавством України.

Відповідно до цієї постанови чергування працівників після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові дні можуть запроваджуватись у виняткових випадках і лише за погодженням з профспілковим органом.

Чергування полягає в обов'язку працівника знаходитися на визначеному роботодавцем робочому місці з метою вирішення невідкладних питань, не пов'язаних з трудовими обов'язками цього працівника, а також передачі інформації.

При цьому не допускається залучення працівників до чергування частіше одного разу на місяць.

Тривалість чергування або роботи разом із чергуванням не може перевищувати нормальної тривалості робочого часу. Якщо ж працівник залучається до чергування у вихідний чи святковий день, йому повинен бути наданий відгул протягом найближчих 10 днів. Тривалість відгулу повинна дорівнювати тривалості чергування.

Графік чергування затверджується роботодавцем за погодженням з профспілковим органом. Залучення працівників до чергування провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому мають передбачатися дні відпочинку, що надаються працівникам за чергування.

Отже, чергування у вихідний день не підлягає оплаті, а за нього надається відгул і в табелі обліку використання робочого часу ці години чергування не зазначаються.

Оскільки згідно зі статтею 7 Закону України "Про колективні договори і угоди" у колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, порядок залучення працівників до чергування має визначатися у колективному договорі підприємства з дотриманням норм і гарантій, встановлених чинним законодавством та Галузевою угодою.

Наприклад, Галузевою угодою між Міністерством палива та енергетики України і Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України передбачено за виробничої необхідності організовувати чергування вдома керівників, фахівців, водіїв. При цьому час чергування вдома (без права відлучатися на випадок виклику на роботу) здійснюється з розрахунку: за кожну годину чергування - 1/4 частини години нормального робочого часу. За чергування вдома надається інший день відпочинку протягом одного місяця з дня чергування.

Галузевою угодою між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками також передбачене запровадження чергування працівників на об'єкті та вдома і т.п.

Слід зазначити, що норми з урегулювання питання залучення працівників до чергування передбачені у проекті нового Трудового кодексу України, який Комітетом з питань соціальної політики та праці рекомендовано Верховній Раді України прийняти в другому читанні та в цілому.

Директор Департаменту О.Товстенко

СЕКРЕТАРИАТ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.04.1954

О дежурствах на предприятиях и в учреждениях

(Извлечение)

Секретариат ВЦСПС отмечает, что на предприятиях и в учреждениях практикуется неправильное привлечение рабочих и служащих к дежурствам после окончания рабочего дня и в ночное время. Нередки случаи, когда на дежурных возлагаются обязанности сторожей, проверка пропусков на вход и выход из предприятия или учреждения, прием почты. К дежурствам также привлекаются матери, имеющие детей в возрасте до 12 лет, беременные женщины.

Работники, привлекаемые к дежурствам, лишаются нормального отдыха, снижается их трудоспособность.

В целях ликвидации излишних дежурств на предприятиях и в учреждениях Секретариат ВЦСПС ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дежурства рабочих и служащих на предприятиях и в учреждениях после окончания рабочего дня, в выходные и праздничные дни могут вводиться в исключительных случаях и только по согласованию с фабричным, заводским, местным комитетом. Не допускать привлечения работников к дежурствам чаще одного раза в месяц.

2. В случае привлечения к дежурству после окончания рабочего дня явка на работу для работника как с нормированным, так и с ненормированным рабочим днем переносится в день дежурства на более позднее время. Продолжительность дежурства или работы вместе с дежурством не может превышать нормальной продолжительности рабочего дня.

Дежурства в выходные и праздничные дни компенсируются предоставлением в течение ближайших 10 дней отгулов той же продолжительности, что и дежурство.

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

для працівників публічного акціонерного товариства

„Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського”

 

5. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ

5.7 Чергування (перебування працівника на комбінаті за розпорядженням адміністрації після робочого дня, у нічний час, у вихідні дні, святкові дні для вирішення виникаючих невідкладних питань, що не входять у коло звичайних обов'язків працівника) допускаються у виняткових випадках і тільки за узгодженням із профспілковим комітетом.

Тривалість чергування або роботи одночасно з чергуванням не може перевищувати нормальної тривалості робочого дня (робочої зміни). Якщо чергування призначається після закінчення робочого дня, явка на роботу працівника як з нормованим, так і з ненормованим робочим днем переноситься в день чергування на більш пізній час.

До чергування в неробочий час не допускаються матері, що мають дітей віком до 14 років, вагітні жінки, а також особи, яких не можна залучати до понаднормових робіт.

Чергування у вихідні і святкові дні компенсується протягом найближчих десяти днів іншим днем відпочинку тієї ж тривалості, що і чергування.

 

Поділитися у соціальних мережах: